Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lễ hội Phủ Dầy 2018

Ngày 18/4 (3/3 Âm lịch), tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2018. Ngay trong sáng khai mạc, lễ hội đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham gia.

Lễ hội Phủ Dầy năm 2018 được tổ chức trong 6 ngày (từ 18 – 23/4) với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống phong phú như: Liên hoan nghệ thuật hát chầu văn tại Phủ Tiên Hương và Vân Cát; lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát đến chùa Linh sơn tự; lễ rước đuốc tại Phủ Tiên Hương; thi đấu cờ người, xếp chữ, kéo hoa trượng hội.

Quần thể Di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy bao gồm gần 20 điểm di tích đền, phủ, chùa, lăng gắn liền với sự tích về Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong “Tứ bất tử” thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Lễ hội Phủ Dầy được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nổi tiếng với nghi lễ chầu văn – hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu nhất của đạo Mẫu.

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về di tích, lễ hội và tín ngưỡng thờ Mẫu, từ năm 2015 huyện Vụ Bản đã ban hành “Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Quần thể Di tích lịch sử – Văn hóa Phủ Dầy” trên tinh thần giao cho cộng đồng dân cư – chủ thể văn hóa trực tiếp tham gia quản lý di tích, thực hành lễ hội, tránh tư nhân hóa di tích.

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng ngày 18/4, ông Lương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản nhấn mạnh, Lễ hội Phủ Dầy là hoạt động văn hóa dân gian độc đáo, góp phần làm phong phú văn hóa truyền thống của dân tộc, bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi danh tại danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã nâng cao vị trí, vai trò của di sản văn hóa đối với xã hội, làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa Việt Nam.

Theo Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy, năm nay các cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các hoạt động dịch vụ “chặt chém” du khách, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, hướng tới xây dựng môi trường lễ hội lành mạnh để tăng sức thu hút du khách trên cả nước.

Wanderlust Tips | Cinet

Xem thêm