Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tiền tip – đôi khi làm bạn lúng túng khi đi du lịch nước ngoài, bởi mỗi quốc gia đều có văn hóa tiền tip khác nhau. Dưới đây là tổng hợp về văn hóa tip hay số tiền tip dành cho bồi bàn, tài xế taxi, dọn phòng khách sạn, xách hành lý ở một số quốc gia trên thế giới theo số liệu thống kê của GoCompare.

ÁO

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: nhiều nhà hàng đã tính thuế và cả phí dịch vụ trong hóa đơn của khách, thông thường sẽ làm tròn hóa đơn khi thanh toán
Tip tài xế taxi: 10% tổng hóa đơn
Tip nhân viên khách sạn: 1 euro (1,16USD) với túi hành lý cho nhân viên xách đồ

ÚC

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: có thể không cần thiết, nhưng bạn có thể là 10% hóa đơn nếu phục vụ tốt
Tip tài xế taxi: không cần thiết
Tip nhân viên khách sạn: 1AUD (0,74USD) với túi hành lý cho nhân viên xách đồ

BỈ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10% đến 15% phí dịch vụ đã bao gồm trong hóa đơn
Tip tài xế taxi: không cần thiết
Tip nhân viên khách sạn: không phổ biến vì hóa đơn đã bao gồm phí dịch vụ

BRAZIL

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10 % phí dịch vụ đã bao gồm trong hóa đơn
Tip tài xế taxi: không cần thiết, nhưng hóa đơn thanh toán thường được làm tròn
Tip nhân viên khách sạn: 0,52USD – 1,05USD cho nhân viên xách hành lý và 0,52USD một đêm cho dịch vụ dọn phòng tốt

BULGARIA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: làm tròn hóa đơn hoặc tip 10% ở nhà hàng, tip 1-2BGN (0,59USD đến 1,19USD)/lượt ở quán bar
Tip tài xế taxi: làm tròn phí
Tip nhân viên khách sạn: 1,5BGN (0,89USD)/túi hành lý cho nhân viên xách đồ và 1 đến 1,5BGN (0,59USD đến 0,89USD)/ngày cho nhân viên dọn phòng

CANADA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn:ở nhà hàng thông thường là 15% đến 20% tổng hóa đơn, thậm chí 25% nếu dịch vụ tốt, hoặc 5% đến 10% nếu dịch vụ kém. Tại các quán bar là 10% đến 20%

Tip tài xế taxi: 10% – 20% tổng hóa đơn

Tip nhân viên khách sạn: 2CAD (1,51USD) cho người gác cửa nếu họ gọi taxi, 2CAD – 5CAD  (1,51USD – 3,79USD)/ túi cho người xách hành lý, và 2CAD (1,51USD) hoặc 5CAD (3,79USD) một ngày hoặc một lần cho nhân viên dọn phòng

TRUNG QUỐC

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Hầu hết các nhà hàng đều có văn hóa tiền tip, và đôi khi đưa tiền tip có thể bị coi là bất lịch sự
Tip tài xế taxi: các tài xế thường không nhận tiền tip
Tip nhân viên khách sạn: chỉ có khách sạn cao cấp phục vụ khách du lịch phương Tây mới nhận tiền tip khách đưa

CROATIA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: tại các nhà hàng, tip và thuế thường đã bao gồm trong hóa đơn, nhưng bạn có thể tip 10% hóa đơn nếu như dịch vụ thực sự tốt; còn ở các quán bar, hóa đơn sẽ được làm tròn hoặc thối lại tiền thừa
Tip tài xế taxi: thông thường tài xế không được tip.
Tip nhân viên khách sạn: 5-10HRK (0,79USD-1,57USD)/túi hành lý cho nhân viên xách đồ

CUBA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10% – 15% tổng hóa đơn
Tip tài xế taxi: 1 đến 3CUC (1USD – 3USD)
Tip nhân viên khách sạn: 1CUC (1USD) cho nhân viên xách hành lý và 1CUC (1USD) cho nhân viên dọn phòng

CỘNG HÒA SÉC

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10-15% ở nhà hàng; thối tiền thừa tại quán bar
Tip tài xế taxi: không cần thiết
Tip nhân viên khách sạn: 40CZK (1,8USD) cho nhân viên khuân hành lý

ĐAN MẠCH

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Các hóa đơn dịch vụ đã bao gồm tiền tip, nhưng tip 10% cho dịch vụ tốt luôn được đánh giá cao
Tip tài xế taxi: không cần thiết nhưng được đánh giá cao, bạn có thể làm tròn phí.
Tip nhân viên khách sạn: 5DKK (0,16 USD)/túi hành lý

AI CẬP

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: tối đa 10% hóa đơn
Tip tài xế taxi: không cần thiết cho quãng đường ngắn, nhưng với quãng đường nhiều điểm dừng thì bạn nên tip 10% hóa đơn
Tip nhân viên khách sạn: 3EGP – 5EGP (0,17USD – 0,28USD)/túi hành lý và 5EGP – 10EGP (0,17USD – 0,56USD) mỗi đêm cho dịch vụ dọn phòng

PHÁP

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 5% hóa đơn tại nhà hàng; 1-4 euro (1,16-4,64USD)/đồ uống tại quán bar
Tip tài xế taxi: 10% phí
Tip nhân viên khách sạn: 1-2 euro (1,16 – 2,32USD)/túi hành lý; 1-2 euro (1,16 – 2,32USD)/ngày cho nhân viên dọn phòng; 1-3 euro (1,16 – 3,48USD)cho phục vụ phòng và 1-2 euro (1,16 – 2,32USD)cho người gác cửa gọi giúp taxi

PHẦN LAN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: thường không phổ biến tại các nhà hàng, bạn có thể tip 5-10% cho dịch vụ tốt. Ở quán bar, bạn nên để lại một ít tiền lẻ.
Tip tài xế taxi: không phổ biến nhưng bạn nên làm tròn phí.
Tip nhân viên khách sạn: khá hiếm nhưng nếu dịch vụ tốt bạn có thể để lại 1 vài euro.

ĐỨC

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: VAT và phí dịch vụ đã bao gồm trong menu, nhưng thông thường sẽ làm tròn hóa đơn hoặc tip 5-10%
Tip tài xế taxi: 5-10%
Tip nhân viên khách sạn: 1 euro (1,16USD)/túi hành lý và 1-2 euro (1,16USD – 2,32USD) /ngày cho nhân viên dọn phòng

HY LẠP

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: không cần thiết nhưng bạn có thể làm tròn hóa đơn nếu trả tiền mặt
Tip tài xế taxi: không cần thiết
Tip nhân viên khách sạn: 1 euro/túi hành lý và 1-2 euro/ngày cho nhân viên dọn phòng, dù không cần thiết

HỒNG KÔNG

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10% phí dịch vụ thường đã bao gồm trong menu, nhưng bạn có thể để lại chút tiền nếu thanh toán bằng tiền mặt hoặc làm tròn số tiền bạn muốn trả tiền nếu thanh toán bằng thẻ.

Tip tài xế taxi:tài xế sẽ làm tròn số tiền như một khoản tip cho chính họ
Tip nhân viên khách sạn: 2 – 3HKD (0,25USD – 0,38USD) cho mỗi túi hành lý xách tay cho nhân viên gác cửa

HUNGARY

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: khoảng 10% hóa đơn, ở đây bị coi là thô lỗ nếu không tip bồi bàn
Tip tài xế taxi: 10% phí
Tip nhân viên khách sạn: 500HUF cho người khuân hành lý

ICELAND

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: tiền tip thường bao gồm trong hóa đơn
Tip tài xế taxi: không có quy tắc tip
Tip nhân viên khách sạn: tiền tip đã bao gồm trong phí dịch vụ

ẤN ĐỘ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Từ 5% đến 10%, tùy thuộc vào chất lượng dịch vụ
Tip tài xế taxi: không cần thiết, nhưng làm tròn hóa đơn sẽ được đánh giá cao
Tip nhân viên khách sạn: 50INR (0,73USD)/ túi hành lý và 250INR (3,67USD)/ đêm cho dịch vụ dọn phòng

IRELAND

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: ở nhà hàng, nếu hóa đơn chưa bao gồm phí dịch vụ, tip 10-12.5% hóa đơn. Tại quán bar, bọn không cần phải tip nhưng có thể boa 1-2 euro (1,16 đến 2,32USD) cho 1 lượt
Tip tài xế taxi: làm tròn phí hoặc tip 5% đến 10% nếu tài xế giúp đỡ nhiều
Tip nhân viên khách sạn: 1-2 euro/túi hành lý và tương tự cho nhân viên dọn phòng theo ngày

ITALY

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: phí dịch vụ bao gồm trong hóa đơn, nhưng có thể làm tròn nếu dịch vụ tốt tại nhà hàng. Ở quán bar, tip 1 euro cho 1 lượt uống
Tip tài xế taxi: không phổ biến nhưng có thể làm tròn phí
Tip nhân viên khách sạn: 1 euro cho người giữ cửa, 1-3 euro/túi hành lý cho người khuân đồ và 1 euro/ngày cho người dọn phòng hoặc 4-6 euro/tuần

NHẬT BẢN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: không phổ biến ở đây, nhân viên sẽ từ chối lịch sự nếu bạn đưa tiền tip cho họ
Tip tài xế taxi: không cần thiết
Tip nhân viên khách sạn: không phải phong tục ở đây

MALAYSIA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: tiền tip không phải phong tục tại đây
Tip tài xế taxi: không cần thiết

Tip nhân viên khách sạn: không cần thiết, nhưng một số khách sạn có thể tính thêm 5% đến 10% trên hóa đơn như một khoản tip

MOROCCO

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Không có quy tắc, nhưng 10% nếu dịch vụ tốt

Tip tài xế taxi: Làm tròn tới 5MAD (0,52USD)
Tip nhân viên khách sạn: 5 – 10MAD (0,52USD – 1,05USD) cho nhân viên xách hành lý và 20MAD (2,10USD) mỗi ngày hoặc 100MAD (10,49USD) mỗi tuần cho nhân viên dọn phòng

HÀ LAN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: phí dịch vụ đã bao gồm trong hóa đơn, nhưng có thể tip thêm 10% cho dịch vụ thực sự tốt
Tip tài xế taxi: làm tròn khoảng 1 euro
Tip nhân viên khách sạn: vài euro cho người khuân hành lý

NEW ZEALAND

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: không cần thiết, nhưng bạn có thể thưởng cho dịch vụ tốt với chút tiền lẻ cho vào cái bình trên quầy của nhà hàng
Tip tài xế taxi: Làm tròn phí

Tip nhân viên khách sạn: không cần thiết

PERU

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Hầu hết các hóa đơn nhà hàng và quầy bar đều bao gồm 10% tiền boa, nhưng thông thường sẽ thêm 10% nếu dịch vụ tốt
Tip tài xế taxi: không cần thiết vì phí đã được thương lượng trước
Tip nhân viên khách sạn: 1PEN (0,3USD) mỗi túi cho người xách hành lý

BA LAN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10-15% tổng hóa đơn
Tip tài xế taxi: không phổ biến nhưng bạn có thể tip 10-15%
Tip nhân viên khách sạn: không phổ biến

BỒ ĐÀO NHA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: thêm 10% vào hóa đơn nếu nhà hàng chưa bao gồm phí dịch vụ. Tip 1-2 euro tại quán bar nếu chất lượng dịch vụ tốt, nếu không thì không cần tip
Tip tài xế taxi: tip khoảng 5 euro
Tip nhân viên khách sạn: 1-2 euro/túi hành lý cho người khuân đồ

NGA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 5-10% tại nhà hàng
Tip tài xế taxi: không cần thiết
Tip nhân viên khách sạn: 20-100RUB (0,31 đến 1,57USD) cho người khuân hành lý, phụ thuộc vào số lượng đồ và 50RUB/ngày cho người dọn phòng, để lại trong gạt tàn

SINGAPORE

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10% tiền mặt và gửi lời cảm ơn vì dịch vụ của họ

Tip tài xế taxi: không phải phong tục, nhưng làm tròn phí sẽ được đánh giá cao
Tip nhân viên khách sạn: 1SGD hoặc 2SGD (0,74USD hoặc 1,48USD) cho mỗi túi hành lý

HÀN QUỐC

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: không cần thiết
Tip tài xế taxi: sẽ được đánh giá cao nếu bạn bảo họ “hãy giữ lại tiền thừa”
Tip nhân viên khách sạn: Hầu hết các khách sạn lớn đều tính thêm 10% phí dịch vụ vào hóa đơn

TÂY BAN NHA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 5-10% tại nhà hàng và khoảng 1 euro/lượt uống tại bar
Tip tài xế taxi: 10% tổng phí hoặc thêm nếu tài xế giúp khuân hành lý. Thông thường, các chuyến xe từ sân bay đã bao gồm phụ phí
Tip nhân viên khách sạn: 0,5 euro/kiện hành lý, tương tự với nhân viên phục vụ, người gác cửa và nhân viên dọn phòng

SRI LANKA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Phí dịch vụ 10% có thể được thêm vào hóa đơn nhà hàng, nhưng có thể không được chuyển cho người phục vụ của bạn, vì vậy, hãy để lại thêm một ít LKR. Nhân viên quán bar, bạn nên tip 100LKR (0,63USD) khi bạn ra về
Tip tài xế taxi: 10% phí
Tip nhân viên khách sạn: 100LKR (0,63USD) một ngày cho dịch vụ dọn phòng và 50LKR (0,31USD) cho người khuân vác hành lý

THỤY ĐIỂN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: tiền tip không bắt buộc trong nhà hàng vì phí dịch vụ thường đã bao gồm trong hóa đơn, nhưng bạn có thể tip 10% nếu có trải nghiệm thú vị. Nên để lại vài đồng tại quán bar
Tip tài xế taxi: làm tròn phí
Tip nhân viên khách sạn: phí lưu trú đã bao gồm phí dịch vụ

THỤY SĨ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: tất cả phí dịch vụ đều được công khai, nhưng bạn có thể làm tròn lên 10CHF (10,05 USD) cho dịch vụ tốt
Tip tài xế taxi: làm tròn phí hoặc tip 5%
Tip nhân viên khách sạn: 1-2CHF/kiện hành lý cho người khuân đồ

THÁI LAN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Một số nhà hàng tính 10% phí dịch vụ trong hóa đơn, nhưng thông thường nên để lại chút tiền xu làm tiền boa. Tại các nhà hàng cao cấp hơn, thường là 10% hóa đơn
Tip tài xế taxi: Làm tròn phí lên 5TBH (0,15USD)
Tip nhân viên khách sạn: Hầu hết các khách sạn tính 10% phí dịch vụ trong hóa đơn, nhưng bạn có thể tip 20TBH – 50TBH (0,61USD – 1,53USD) cho người xách hành lý và 20THB (0,61USD) cho nhân viên dọn phòng

TUNISIA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 5% đến 15%, hoặc làm tròn hóa đơn lên 10TND (3,85USD)
Tip tài xế taxi: Thêm 5% cho dịch vụ tốt
Tip nhân viên khách sạn: 5TND (1,92USD) cho người xách hành lý và 20 TND (7,7USD) một tuần cho dịch vụ dọn phòng

THỔ NHĨ KỲ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: 10% – 15% hóa đơn trong nhà hàng
Tip tài xế taxi: không cần thiết, nhưng làm tròn phí được đánh giá cao
Tip nhân viên khách sạn: 2-5TRY (0,42USD – 1,06USD) cho nhân viên xách hành lý

ANH

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: khoảng 10% cho nhân viên phục vụ. 1 số nhà hàng, phí dịch vụ là 10-12,5% đã được thêm trong hóa đơn. Có thể tip 1 bảng cho nhân viên pha chế
Tip tài xế taxi: không cần thiết nhưng nên làm tròn phí
Tip nhân viên khách sạn: 2 bảng cho nhân viên khuân hành lý

MỸ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Văn hóa tiền tip tại một số quốc gia trên thế giới

Tip bồi bàn: Tại các nhà hàng, hãy tip 15% đến 20% hóa đơn, dựa trên chất lượng dịch vụ; nếu dịch vụ không tốt thì tip 10%. Đối với nhân viên pha chế, tip 1USD cho mỗi thức uống hoặc 15% đến 20% của tổng hóa đơn
Tip tài xế taxi: 10% đến 15% hóa đơn
Tip nhân viên khách sạn: 2USD đến 3USD mỗi đêm cho nhân viên dọn phòng; 1USD đến 2USD cho mỗi dịch vụ mang đồ đến tận phòng; 1USD đến 2USD cho nhân viên xách hành lý; 2USD đến 5USD cho bồi phòng; 1USD đến 2USD cho người gác cửa gọi giúp taxi; 5USD trở lên cho mỗi yêu cầu đặc biệt.

www.businessinsider.com | Wanderlust Tips | Cinet

Xem thêm