Sở Du lịch Hà Nội lập cổng thông tin điện tử theo xu hướng mạng xã hội

Chiều 8/8 vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội cho ra mắt Trang thông tin (cổng thông tin điện tử) theo mô hình hiện đại, dưới hình thức mạng xã hội.

Theo đó, trang thông tin của Sở là http://sodulich.hanoi.gov.vnhttp://tourism.hanoi.gov.vn. Cụ thể, trang thông tin sẽ phối hợp cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ thông tin tới du khách trong và ngoài nước, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh du lịch cũng như hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước bằng công nghệ.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Sở Du lịch Hà Nội lập cổng thông tin điện tử theo xu hướng mạng xã hội
Giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch Hà Nội

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, việc thiết lập cổng thông tin điện tử theo xu hướng mạng xã hội chính là xu thế, hướng tới du lịch thông minh 4.0 trong tương lai. Đây là nguồn thông tin chính thống của cơ quan quản lý nhà nước và cũng là cơ hội tốt đối với ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời mở ra hoạt động hợp tác quảng bá quốc tế. Ngoài ra, qua cổng thông tin điện tử, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch có thể đăng ký mô hình chứng chỉ điện tử rất tiện lợi.

Wanderlust Tips | Cinet

Xem thêm