Mua sắm

Miss Ao Dai

Miss Ao Dai

Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3822.2139 Website: www.missaodai.com.vn…

Khai Silk

Khai Silk

Địa chỉ: 81 & 107 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3822.2856 Website: www.khaisilkcorp.com…

Duy Tan Saigon Artisan

Duy Tan Saigon Artisan

Địa chỉ: 47 Tôn Thất Thiệp, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3821.3614 Website: www.saigonartisan.com…

Apricot Gallery

Apricot Gallery

Địa chỉ: 50 – 52 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 04.3822.7962 Website:…

Anupa Boutique

Anupa Boutique

Địa chỉ: 9 Đông Du, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08.3822.2394 Website: www.anupa.net…

Alphana

Alphana

Địa chỉ: 159 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3829.7398…

Tân Mỹ Design

Tân Mỹ Design

Địa chỉ: 61 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.3825.1579 Website: www.tanmydesign.com…

Tranh thêu XQ

Tranh thêu XQ

Địa chỉ: 110 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.3938.1905 Website: www.tranhtheuxq.com…

Sống

Sống

Địa chỉ: 27 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.3928.8733 Website: www.maisonsong.com…

Ipa Nima

Ipa Nima

Địa chỉ: 73 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.3933.4000 Website: www.ipa-nima.com…

Vincom Shopping Mall

Vincom Shopping Mall

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.3974.9999 Website: www.vincomshoppingmall.com…

Tràng Tiền Plaza

Tràng Tiền Plaza

Địa chỉ: 24 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.3934.9715 Website: www.trangtienplaza.vn…