bảo tàng nghệ thuật đương đại

Sở giao dịch chứng khoán Paris thành bảo tàng nghệ thuật

Sở giao dịch chứng khoán Paris thành bảo tàng nghệ thuật

Tòa nhà giao dịch chứng khoán Paris – Bourse de commerce sẽ được cải tạo và xây dựng lại thành viện bảo tàng nghệ thuật đương đại mới để trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật của tỷ phú François Pinault. Tòa nhà với phong cách tân cổ điển được xây dựng từ năm […]