Buzz Lightyear

Độc đáo chiếc máy bay “hoạt hình” dành cho fan Disney

Độc đáo chiếc máy bay “hoạt hình” dành cho fan Disney

Mới đây, chiếc máy bay độc đáo được trang trí các nhân vật hoạt hình trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Toy Story” của Disney đã sẵn sàng đưa vào sử dụng.   Những fan của Buzz Lightyear nói riêng, và serie phim hoạt hình “Toy Story” nói chung – giờ đây có thể […]