dòng chảy xa bờ

Đề phòng dòng chảy xa bờ – tử thần thầm lặng

Đề phòng dòng chảy xa bờ – tử thần thầm lặng

Mùa hè đến, biển xanh, cát trắng nắng vàng đang vẫy gọi bạn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân trước những nguy cơ tai nạn từ biển cả, có một số điều mà chúng ta cần phải nắm vững, đặc biệt là kẻ tử thần thầm lặng mang tên dòng chảy […]