email

Cách tạo thư trả lời tự động qua Gmail khi bạn đang đi du lịch

Cách tạo thư trả lời tự động qua Gmail khi bạn đang đi du lịch

Nếu bạn thường xuyên phải sử dụng Gmail để làm việc và liên lạc nhưng sẽ có ngày bạn bỏ lại công việc để tự thưởng cho mình một chuyến du lịch và không thể kiểm tra Gmail. Trong Gmail có một chế độ cho phép bạn thiết lập thư trả lời tự động mỗi […]