I am a cat

Muốn hiểu Nhật Bản hãy đọc những cuốn sách này

Muốn hiểu Nhật Bản hãy đọc những cuốn sách này

Nhật Bản là một quốc gia yêu thích văn học và là nơi có rất nhiều hiệu sách còn lưu trữ bản gốc của các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới. Vì thế, nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử nơi đây thì hãy […]