Lễ hội mua sắm Korea Grand Sale 2018

Mua sắm thỏa thích tại lễ hội Korea Grand Sale 2018

Mua sắm thỏa thích tại lễ hội Korea Grand Sale 2018

Ủy ban Du lịch Quốc gia Hàn Quốc (Visit Korea Committee – VKC) sẽ tổ chức Lễ hội mua sắm Korea Grand Sale từ ngày 18/01 đến ngày 28/02/2018. Đây là lễ hội du lịch văn hóa và mua sắm hàng năm dành cho du khách nước ngoài nhằm thúc đẩy lượng khách du lịch đến […]