Nagovis

6 bộ tộc hiếm hoi vẫn theo chế độ mẫu hệ tới ngày nay

6 bộ tộc hiếm hoi vẫn theo chế độ mẫu hệ tới ngày nay

Trong khi nhiều đất nước đang phải cố gắng xóa bỏ đi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu trong nhiều thế hệ thì có những nơi trên thế giới lại tồn tại chế độ mẫu hệ. Đó là nơi mà phụ nữ làm chủ và có mọi quyền quyết định. Cùng khám […]