Nok Air

Thêm nhiều đường bay tới Việt Nam

Thêm nhiều đường bay tới Việt Nam

Emirates Airline đưa máy bay lớn đến TP. Hồ Chí Minh, Korean Air tăng chuyến bay Seoul – Sài Gòn hay Nok Air trở lại Hà Nội là những thông tin mới mở thêm nhiều kết nối hàng không tới Việt Nam trong năm 2015. Emirates Airline đưa máy bay lớn đến TP. Hồ Chí […]