tiền tip

Cách đưa tiền tip đúng khi du lịch nước ngoài

Cách đưa tiền tip đúng khi du lịch nước ngoài

Mỗi nước có một nền văn hóa ứng xử khác nhau, hành động đưa tiền tip khi đi du lịch được nhiều quốc gia đánh giá cao, nhưng cũng có nhiều nước lại cho rằng đây là hành động thô lỗ, thiếu tôn trọng nhân viên. Cùng Wanderlust Tips tìm hiểu văn hóa tiền tip […]