tuyến tàu hỏa Sài Gòn – Hà Nội

6 đoàn tàu hỏa “5 sao” Bắc – Nam chính thức hoạt động

6 đoàn tàu hỏa “5 sao” Bắc – Nam chính thức hoạt động

Bắt đầu từ ngày 10/1/2018 ngành đường sắt sẽ chính thức đưa vào khai thác 6 đoàn tàu Bắc – Nam chất lượng “5 sao” với 90 toa tàu được đóng mới hoàn toàn. Đoàn tàu hỏa “5 sao” có 6 đoàn tàu với 90 toa xe là sản phẩm phối hợp của 4 ngành […]