Văn hoá – Lễ hội

Tuần lễ nghệ thuật Flamingo Đại Lải – Art In The Forest 2015

Tuần lễ nghệ thuật Flamingo Đại Lải – Art In The Forest 2015

Tuần lễ nghệ thuật Flamingo Đại Lải – Art In The Forest 2015 bắt đầu khai mạc vào ngày 31/10/2015 và kéo dài đến hết 8/11/2015 tại Flamingo Đại Lải Resort (Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Art In The Forest là một dự án nghệ thuật thị giác mang hơi thở thời đại, với […]