Phát hiện thêm 44 hang động mới ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), xác nhận nhóm nghiên cứu của đơn vị này vừa phát hiện thêm 44 hang động mới còn nguyên sơ trong khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Phát hiện thêm 44 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu, bước đầu thông tin về 44 hang động mới được phát hiện mới nằm trong 6 hệ tầng địa chất khác nhau gồm La Khê, Bắc Sơn, Mụ Giạ, Cát Đằng, Mục Bãi, Lệ Ninh; trong đó phần nhiều các hang động tập trung chủ yếu ở hệ tầng địa chất La Khê và Bắc Sơn. Các hang động mới phân bố ở độ cao từ 44-602m so với mực nước biển. Độ cao trung bình từ 200-300m.

Mô tả sơ bộ về các hang động mới, ông Võ Minh Trí, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: “Mỗi hang động có một quá trình hình thành khác nhau. Thạch nhũ được phát hiện trong các hang động chia thành bốn loại cơ bản là: thạch nhũ dạng mái và thác đá, thạch nhũ dạng phân tán, thạch nhũ được tạo bởi dòng chảy của nước, thạch nhũ do tích tụ của khoáng chất“.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Phát hiện thêm 44 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Nhóm nghiên cứu thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã tiếp cận được cửa hang, tiến hành xác định vị trí, thông tin sơ bộ về 44 hang động mới. Nhóm cho biết họ sẽ khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu hơn để làm rõ giá trị và có những nhận định chính xác trong việc khai thác, bảo tồn cảnh quan của những hang động này.

Với việc bổ sung thêm 44 hang động mới nêu trên, đến thời điểm này, nhà nghiên cứu đã ghi nhận có tổng số 405 hang động ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Wanderlust Tips | Cinet

Bình luận Facebook