Đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long từ ngày 1/1/2019

Chiều 24/7, UBND TP. Hạ Long vừa đề xuất Sở Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng phí tham quan vịnh Hạ Long từ 20% đến 85%, dự kiến thực hiện vào 1/1/2019.

Theo đó, mức thu phí tham quan ban ngày theo tuyến sẽ tăng từ 20 đến 25%. Cụ thể, phí tham quan các tuyến 1 (Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái), tuyến 2 (bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên), và tuyến 5 (hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái, bến Gia Luận – Cát Bà, Hải Phòng) đều tăng từ 250.000đ lên 300.000đ/lần/người.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long từ ngày 1/1/2019

Tuyến 4 (hang Cỏ, hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, khu sinh thái Tùng Áng – Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp) tăng từ 200.000đ lên 250.000đ/lần/người. Riêng tuyến 3 (Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men, Áng Dù) giữ nguyên mức 200.000đ/lần/người để thu hút khách du lịch tham quan nhằm giãn khách du lịch tham quan tập trung vùng trọng tâm Di sản.

Đồng thời, đối với các tuyến tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh, mức phí dự kiến điều chỉnh tăng bình quân từ 73% đến 85%. Cụ thể: tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm tuyến 2 (gồm cả lưu trú nghỉ 1 đêm và 2 đêm): tăng 73% (từ 550.000 đồng/lần/người lên 950.000đ/lần/người (1 đêm) và từ 750.000đ/lần/người lên 1.300.000đ/lần/người (2 đêm); Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ 1 đêm và tham quan tuyến 3 hoặc tham quan tuyến 4: tăng 80% (từ 500.000đ/lần/người lên 900.000đ/lần/người); Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ 2 đêm và tham quan tuyến 3 hoặc tham quan tuyến 4: tăng 85% (từ 650.000đ/lần/người lên 1.200.000đ/lần/người).

Lý giải về việc tăng giá vé, đại diện ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết, phí tham quan vịnh thu về sẽ trích 11% cho ban quản lý vịnh để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 89% còn lại được trích cho UBND TP. Hạ Long dùng vào việc tăng cường đầu tư cho công tác quản lý, bảo tồn Di sản, phát triển thêm nhiều sản phẩm phụ trợ, nhiều điểm tham quan, cải thiện môi trường vịnh Hạ Long, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn hơn cho du khách.

Tuy nhiên, đây mới là đề xuất, còn việc thu phí có được thực hiện hay không, phải chờ HĐND tỉnh quyết định vào kỳ họp sắp tới, dự kiến vào tháng 10/2018.

Wanderlust Tips | Cinet

Bình luận Facebook