Hiện tượng lạ kỳ những ngày băng giá

[Wanderlust Tips 12/2019] Mùa đông lạnh và kéo dài không chỉ có tuyết, có băng mà còn tạo nên những hình ảnh vô cùng đặc biệt khiến ai nhìn vào cũng phải ngỡ ngàng.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hiện tượng lạ kỳ những ngày băng giá

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hiện tượng lạ kỳ những ngày băng giá

Trúc Hà | Wanderlust Tips

Bình luận Facebook