Magazine

Một thoáng Seoul

Chắc hẳn cũng có nhiều người như tôi, đều nhất định muốn đến với Seoul hoa lệ, hào nhoáng một lần. Và