Marriott

Marriott cùng Hiệp hội Quản lý Hội nghị Chuyên nghiệp cấp chứng chỉ Nhà chiến lược Kinh doanh Sự kiện Trực tuyến

Marriott International và Hiệp hội Quản lý Hội nghị Chuyên nghiệp (PCMA) đã tuyên bố hợp tác nhằm cung cấp …