bác Grum

Hành trình đạp xe vòng quanh thế giới của bác Grum 60 tuổi

Hành trình đạp xe vòng quanh thế giới của bác Grum 60 tuổi

(#wanderlusttips) Graham Frith thường được mọi người gọi là bác Grum. Dù đã hơn 60 tuổi nhưng không có gì ngăn cản được bác Grum thực hiện hành trình vòng quanh thế giới trên chiếc xe đạp. Bác Grum đã bắt đầu hành trình với mục đích gây quỹ đồng thời nâng cao nhận thức của […]