Bát Tràng

Bát Tràng chợ chiều – Không gian du lịch tâm linh mới của người Việt

Bát Tràng chợ chiều – Không gian du lịch tâm linh mới của người Việt

Với mong muốn khơi gợi lại nét truyền thống tâm linh tốt đẹp của người Việt, Tổ hợp văn hóa 1102 và Không gian Du lịch Bát Tràng chợ chiều (thuộc Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) đã được ra đời để tiếp nối thời gian phục vụ về chiều và đêm thay vì chợ […]