Best Hotels – Resorts Awards 2019

General Manager of the year vinh danh Tổng Quản Lý Hôtel Des Arts Saigon, Mgallery

General Manager of the year vinh danh Tổng Quản Lý Hôtel Des Arts Saigon, Mgallery

[Best Hotels – Resorts Awards 2019] Cùng với Frank Bochmann – Tổng quản lý Sheraton Grand Danang Resort, ông Carl Gagnon – Tổng quản lý của khách sạn Hôtel des Arts Saigon cũng đã vinh dự được nhận danh hiệu “General Manager of the year” của giải thưởng Best Hotels – Resorts Awards 2019. Ông Carl […]

Tổng Giám đốc khách sạn Fortuna Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu Best General Manager

Tổng Giám đốc khách sạn Fortuna Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu Best General Manager

[Best Hotels – Resorts Awards 2019] Cùng với bà Lew Yen Ping – Tổng quản lý Ascott Việt Nam, ông Albert Leong hiện đang nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc của khách sạn Fortuna Hà Nội cũng đã vinh dự nhận được danh hiệu “Best General Manager” của giải thưởng Best Hotels – Resorts […]

Best General Manager vinh danh Tổng quản lý Ascott Việt Nam

Best General Manager vinh danh Tổng quản lý Ascott Việt Nam

[Best Hotels – Resorts Awards 2019] Với thời gian lâu dài làm việc ở nhiều vị trí khác nhau cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các quốc gia trên thế giới, bà Lew Yen Ping – Tổng quản lý Ascott Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển tích cực […]

Tổng quản lý Sheraton Grand Danang Resort đạt danh hiệu General Manager of the year

Tổng quản lý Sheraton Grand Danang Resort đạt danh hiệu General Manager of the year

[Best Hotels – Resorts Awards 2019] Là một “thuyền trưởng” tài ba nắm bắt xu hướng thị trường và hoạch định kế hoạch chiến lược mục tiêu bằng vốn kiến thức sâu rộng, tầm nhìn nhạy bén, Frank Bochmann – Tổng quản lý Sheraton Grand Danang Resort đã vinh dự được danh hiệu “General Manager […]

Tổng quản lý Khách sạn Hotel De La Coupole giành danh hiệu Outstanding General Manager

Tổng quản lý Khách sạn Hotel De La Coupole giành danh hiệu Outstanding General Manager

[Best Hotels – Resorts Awards 2019] Jean-Pierre Joncas – Tổng quản lý Khách sạn Hotel De La Coupole – MGallery với những chính sách ấn tượng đã giúp cho khách sạn đạt được nhiều giải thưởng danh giá và chính bản thân ông cũng đã giành được danh hiệu “Outstanding General Manager” của giải thưởng […]