Bhutan

Kinh nghiệm du lịch Bhutan

Kinh nghiệm du lịch Bhutan

Bhutan nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, có diện tích 47.500 m2, dân số khoảng 750.000 dân, hầu hết theo đạo Phật. Ngôn ngữ truyền thống là tiếng Tạng nhưng ngôn ngữ chính ở Bhutan là tiếng Anh, người Bhutan cũng có thể nói được tiếng Ấn Độ. Kinh tế Bhutan chủ yếu là […]

1 5 6 7