bong bóng du lịch

Hong Kong và Singapore thiết lập bong bóng du lịch

Hong Kong và Singapore thiết lập bong bóng du lịch

Chính quyền Hong Kong và Singapore đã đồng ý hợp tác thiết lập bong bóng du lịch nhằm vực dậy hai nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng ổn định ở một số khu vực trên thế giới, nhiều nước đã […]