Boodle Fight

Độc đáo văn hóa ẩm thực Boodle fight của người Philippines

Độc đáo văn hóa ẩm thực Boodle fight của người Philippines

Theo truyền thống ở Philippines, nấu nướng và ăn uống là các hoạt động thường ngày mang tính cộng đồng và đó cũng là một đặc trưng trong phong cách Boodle fight. Boodle Fight là phong cách ăn uống đặc trưng của quân đội, một biểu tượng của tình anh em và sự ngang hàng […]