Chinh phục Mã Pí Lèng

Đến Hà Giang đi trên con đường Hạnh Phúc

Đến Hà Giang đi trên con đường Hạnh Phúc

Ở Hà Giang, người ta vẫn đi về và kể cho nhau nghe câu chuyện về con đường Hạnh Phúc, đó là con đường thể hiện ý chí sức mạnh của con người trước thiên nhiên bao la, hùng vĩ. Con đường Hạnh Phúc bắt đầu khởi công vào tháng 9/1959 có chiều dài khoảng […]