du lịch Hàn Quốc mùa thu

Hàn Quốc miễn lệ phí visa C-3 tạm thời cho các quốc gia ASEAN

Hàn Quốc miễn lệ phí visa C-3 tạm thời cho các quốc gia ASEAN

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định miễn trừ lệ phí visa tạm thời đối với loại visa ngắn hạn C-3 trong thời gian từ 1/10 – 31/12/2019, dành cho công dân các quốc gia thuộc ASEAN nhằm tăng cường cơ hội của các quốc gia ASEAN tới Hàn Quốc và tổ chức hội […]