du lịch Quảng Ninh

Xây dựng Hạ Long là thành phố du lịch ngang tầm khu vực

Xây dựng Hạ Long là thành phố du lịch ngang tầm khu vực

(#wanderlusttips) Năm 2016, Quảng Ninh xác định sẽ tập trung thực hiện xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch, ngang tầm với những thành phố du lịch trong khu vực Đông Nam Á; một trung tâm dịch vụ, cảng biển, là động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh […]

1 6 7 8