du thuyền Presiden

Tận hưởng hải trình an toàn trên du thuyền President tại vịnh Hạ Long

Tận hưởng hải trình an toàn trên du thuyền President tại vịnh Hạ Long

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng và gây thiệt hại cho cuộc sống của con người, du thuyền President đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội khi chủ động lên các phương án khắc phục, tránh tối đa tình trạng bị động và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh, […]