khám phá thế giới động vật hoang dã

Kinh nghiệm giữ an toàn khi gặp động vật hoang dã

Kinh nghiệm giữ an toàn khi gặp động vật hoang dã

Nhà sinh vật học hoang dã Jim Williams tự hào nói về những lần gặp gỡ động vật hoang dã của ông trên suốt hành trình khám phá thế giới động vật. Ông nói rằng, đó là công việc của mình và ông đã rút ra được những kinh nghiệm hữu ích để giữ mình […]

3 loại hình du lịch khám phá động vật hoang dã không nên tham gia

3 loại hình du lịch khám phá động vật hoang dã không nên tham gia

[Wanderlust Tips tháng 3/2018] Cân bằng giữa phát triển du lịch và gìn giữ bảo tồn thiên nhiên là điều vô cùng cần thiết. chúng ta cần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững và hiểu rõ trách nhiệm của bản thân cùng tầm quan trọng của môi trường đối […]