khu khảo cổ

Những địa danh được UNESCO công nhận là di sản Thế giới năm 2018

Những địa danh được UNESCO công nhận là di sản Thế giới năm 2018

Những kho báu khảo cổ tuyệt vời hay cảnh quan của một thành phố lịch sử đều là những địa danh xứng đáng để nhận danh hiệu là Di sản Thế giới của UNESCO. Dưới đây là những địa danh nằm trong bảng đề cử mục Di sản Thế giới của UNESCO năm 2018.  Ủy […]