kiểm tra an ninh

Sân bay Dubai sử dụng thủy cung ảo để kiểm tra an ninh

Sân bay Dubai sử dụng thủy cung ảo để kiểm tra an ninh

Thay vì những máy quét an ninh thường thấy, tại Dubai, hành khách sẽ đi bộ qua một thủy cung ảo chứa các camera nhận diện khuôn mặt để kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay. Trên thực tế, “thủy cung ảo” thực chất là một máy quét an ninh dưới dạng đường […]