kiến trúc Italia

Thành phố của tương lai: Phát triển gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa

Thành phố của tương lai: Phát triển gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa

“Các thành phố của tương lai và sự bảo tồn” là chủ đề của các buổi hội thảo diễn ra vào hai ngày 20 và 21/3/2019 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày thiết kế Italia lần thứ ba. Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Italy tại Hà […]