Làng Mê Linh

Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Tuy không có lịch sử lâu đời như làng hoa Ngọc Hà hay Nhật Tân nhưng làng hoa Mê Linh hình thành và phát triển trong thời kinh tế thị trường, trong 10 năm trở lại đây, nơi đây đã làm thay đổi đáng kể đời sống kinh tế vùng đất xưa kia chỉ trồng […]