Mã Pì Lèng

Hà Giang: Giấc mơ miền đá núi của tôi

Hà Giang: Giấc mơ miền đá núi của tôi

[Wanderlust Tips 09/2019] Tôi đến Hà Giang vào thời điểm không phải mùa nước đổ, cũng chưa đến những ngày nhuộm vàng ruộng bậc thang hay bung nở sắc hương tam giác mạch. Người bạn miền Bắc của tôi thấy tiếc, bạn ước cho tôi có thể ghé vào những tháng ngày Hà Giang đẹp […]