Máy bay rơi trên biển

Tìm thấy xác máy bay Ai Cập trên biển Địa Trung Hải

Tìm thấy xác máy bay Ai Cập trên biển Địa Trung Hải

(#wanderlusttips) Chính phủ Ai Cập cho biết, xác máy bay EgyptAir Flight 804 rơi xuống biển Địa Trung Hải vào tháng trước đã được tìm thấy. Theo Bộ hàng không dân dụng Ai Cập, hình ảnh xác máy bay đã được gửi cho một Ủy ban điều tra của Ai Cập. Những mảnh của xác […]