mở cửa biên giới

Nhật Bản mở cửa biên giới nhưng chưa đón khách du lịch

Nhật Bản mở cửa biên giới nhưng chưa đón khách du lịch

Kể từ đầu tháng 10, chính phủ Nhật Bản đã thông báo mở cửa trở lại biên giới tuy nhiên chưa áp dụng với khách du lịch quốc tế. Bắt đầu từ 01/10, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch mở cửa trở lại biên giới cho du học sinh, doanh nhân, người nước […]