Nam Ninh

Phượng Hoàng cổ trấn thơ mộng bên dòng Đà Giang

Phượng Hoàng cổ trấn thơ mộng bên dòng Đà Giang

(#wanderlusttips) Phượng Hoàng không chỉ là một cổ trấn đẹp và nên thơ mà còn là trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của cả vùng. Nằm cạnh con sông Đà Giang, thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa. Có […]