ngày mai vẫn là tuổi trẻ

Ngày mai vẫn là tuổi trẻ tựa như lời khước từ những chuyến đi

Ngày mai vẫn là tuổi trẻ tựa như lời khước từ những chuyến đi

Ngày mai vẫn là tuổi trẻ, đôi lần người ta tặc lưỡi như thế rồi để mọi thứ trôi tuột vì cho rằng thời gian vô tận. Những chuyến đi dần chìm vào quên lãng, tuổi trẻ dần lăn bánh sang con dốc mà cuộc đời vẫn chỉ có một màu buồn tẻ. Khi chúng […]