sứ mệnh xanh

Fortuna Hà Nội ra mắt chương trình: Sứ mệnh xanh – Green Missions

Fortuna Hà Nội ra mắt chương trình: Sứ mệnh xanh – Green Missions

Vào đầu tháng 10, khách sạn Fortuna Hà Nội đã ra mắt chương trình phát triển bền vững mang tên “Sứ Mệnh Xanh – Green Missions”.   Mục tiêu của chương trình “Sứ mệnh xanh – Green Missions” là giảm thiểu các tác nhân gây hại tới môi trường và xây dựng một cộng đồng xanh. […]