taxi màu vàng

Yellow Cab: Biểu tượng đặc trưng trên đường phố New York

Yellow Cab: Biểu tượng đặc trưng trên đường phố New York

Có mặt ở New York (Mỹ) vào những năm đầu thế kỷ 20, cho đến nay, những chiếc taxi màu vàng (Yellow Cab) đã trở thành nét đặc trưng của thành phố hoa lệ bậc nhất nước Mỹ này. Những ai đã từng đặt chân đến New York chắc chắn sẽ trông thấy những chiếc […]