Temple Stay

Ẩm thực đền chùa Hàn Quốc: Không chỉ là tôn giáo

Ẩm thực đền chùa Hàn Quốc: Không chỉ là tôn giáo

[Wanderlust Tips 06/2019] Với truyền thống hơn 1.700 năm, ẩm thực đền chùa Hàn Quốc mang đậm tính giáo lý của đạo Phật hướng mọi người tới một lối sống lành mạnh và hòa hợp với thiên nhiên. Với ý nghĩa đó, vượt qua phạm vi tôn giáo, ngày nay ẩm thực đền chùa Hàn […]