Thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long lắp đặt 170 điểm phát wifi miễn phí

Thành phố Hạ Long lắp đặt 170 điểm phát wifi miễn phí

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với VNPT Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long lắp đặt các điểm phát sóng wifi miễn phí trên địa bàn. Điều này nhằm tạo điều kiện cho du khách tiếp cận thông tin thuận lợi, nhanh chóng khi đến Hạ Long. Trên địa bàn TP. Hạ […]