The World’s Great River Journeys

Du ngoạn sông Hồng lọt top hành trình sông nước tuyệt vời

Du ngoạn sông Hồng lọt top hành trình sông nước tuyệt vời

Hai tác giả Deborah Stone và Nick Dalton của cuốn cẩm nang du lịch “The World’s Great River Journeys” (Những hành trình sông nước tuyệt vời nhất thế giới) vừa chia sẻ những hành trình du lịch đường sông ấn tượng nhất thế giới, trong đó có sông Hồng của Việt Nam. Du lịch sông […]