thị trường du lịch thương mại

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2018

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2018

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) sẽ diễn ra trong 3 ngày 6,7,8/9 tới đây. Sau 13 năm thành công liên tiếp, ITE HCMC tiếp tục tổ chức lần thứ 14 để mở rộng thị trường du lịch ra toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. […]