thiên táng

Những tục lệ mai táng kỳ lạ và đáng sợ nhất thế giới

Những tục lệ mai táng kỳ lạ và đáng sợ nhất thế giới

(#wanderlusttips) Có lẽ chúng ta chỉ thường biết đến những tục lệ mai táng như thổ táng (chôn xuống đất), hỏa táng (thiêu) hay thủy táng (thả trôi sông)… Thế nhưng trên thế giới còn rất nhiều tục lệ mai táng kỳ lạ nữa, mỗi tục lệ lại gắn với văn hóa của vùng đất […]