thiền viện

Vì sao người Bhutan hạnh phúc nhất thế giới?

Vì sao người Bhutan hạnh phúc nhất thế giới?

(#wanderlusttips) Đã có nhiều nghiên cứu về chỉ số hạnh phúc của người dân Bhutan đứng đầu thế giới. Điều làm nên sự khác biệt chính là họ chọn niềm hạnh phúc giản dị, đứng ngoài thế giới “văn minh”. Bhutan hạnh phúc vì người dân được sống trong một thế giới an ninh, nơi niềm tin […]