thợ cắt tóc người Anh

Chàng cắt tóc du mục chu du hơn 20 quốc gia

Chàng cắt tóc du mục chu du hơn 20 quốc gia

(#wanderlusttips #nomadbarber) Cũng có nhiều thợ cắt  tóc dạo, nhưng anh chàng Miguel Gutierrez này là một trường hợp đặc biệt khi đi qua đến hơn 20 quốc gia và cắt tóc cho dân địa phương ở những thắng cảnh đẹp đến mê hồn. Khởi nghiệp từ năm 16 tuổi, chàng trai đến từ Liverpool […]