thổ lâu Phúc Kiến

Bên trong những thổ lâu “bất khả xâm phạm” ở Trung Quốc

Bên trong những thổ lâu “bất khả xâm phạm” ở Trung Quốc

Nằm ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, những thổ lâu như những tòa pháo đài kiên cố, là nơi sinh sống của hàng chục gia đình hay cả một dòng họ. Nhờ vào thiết kế độc đáo, những thổ lâu trở thành nơi cư trú an toàn cho người dân địa phương từ thế […]